1. تقابل فرهنگی و دینی محتوای برنامه‌های غذایی ماهواره‌ای با اصول سبک ‌زندگی تغذیه‌ای ایرانی-اسلامی

دوره 28، شماره 59، بهار و تابستان 1400، صفحه 118-91

10.30497/rc.2021.75812

غزاله حسنیان؛ سید محسن بنی هاشمی؛ عبدالرضا سبحانی


2. موجه‌سازی حق فرهنگی در فقه امامیه

دوره 26، شماره 56، پاییز و زمستان 1398، صفحه 409-441

10.30497/rc.2020.2832

محدثه معینی فر


3. سازوکارهای تأثیرگذاری دین در فرآیند سیاست‌گذاری فرهنگی (با تأکید بر مرحلة تدوین)

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-37

10.30497/rc.2017.1931

محمد حسین باقری فرد؛ عبدالله توکلی؛ سید مهدی الوانی


4. واکاوی عوامل مانایی و میرایی فرهنگ‌ها در آیینة حکمت متعالیه

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 119-146

10.30497/rc.2017.1934

محسن لبخندق


5. تأثیر فرهنگ بر حقوق دینی با توجه به واقعیت‌های تقنینی

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 137-166

10.30497/rc.2016.1878

احمدعلی قانع؛ محمد پورکیانی؛ محمدرضا فتح اله بیاتی


6. کارکرد روایی (مربع معنایی) در تابلوهای «نماز»، «مجنون»، «میثاق خون» و «حضرت علی‌اکبر» اثر خشایار قاضی‌زاده

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 123-144

10.30497/rc.2015.1735

علی عباسی


7. تبیین حقیقت تمدن بر اساس مبانی فلسفه و عرفان اسلامی

دوره 20، شماره 44، پاییز و زمستان 1392، صفحه 161-185

10.30497/rc.2014.1555

محمدهادی همایون؛ ابراهیم خانی


8. درآمدی بر فرهنگ مهدویت و عناصر آن

دوره 17، 37-38، پاییز و زمستان 1389، صفحه 141-168

10.30497/rc.2011.1410

کاظم عظیمی


9. رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و معناشناسی بحران

دوره 14، شماره 31، بهار و تابستان 1386، صفحه 111-130

10.30497/rc.2007.1390

حسن بشیر