1. تقابل فرهنگی و دینی محتوای برنامه‌های غذایی ماهواره‌ای با اصول سبک ‌زندگی تغذیه‌ای ایرانی-اسلامی

دوره 28، شماره 59، بهار و تابستان 1400، صفحه 118-91

10.30497/rc.2021.75812

غزاله حسنیان؛ سید محسن بنی هاشمی؛ عبدالرضا سبحانی


2. آسیب‌شناسی سیاستگذاری مطبوعاتی در ایران بر اساس گفتمان رهبران انقلاب (تحلیل گفتمان بیانات امام خمینی (ره) و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره مطبوعات)

دوره 27، شماره 58، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-27

10.30497/rc.2021.75635

مصطفی انتظاری هروی؛ مجتبی مقصودی


3. شاخص‌های اخلاق اسلامی در اخبار صداوسیما جهت افزایش اعتماد سیاسی مخاطبان به حکومت (مطالعه موردی: خبر 21 شبکه اول سیما)

دوره 27، شماره 58، پاییز و زمستان 1399، صفحه 231-266

10.30497/rc.2021.75644

مرتضی شمس؛ اردشیر زابلی زاده


4. جستاری فقهی در مواجهه حکومت اسلامی با تهدیدات امنیتی عرصه فرهنگ

دوره 27، شماره 58، پاییز و زمستان 1399، صفحه 267-295

10.30497/rc.2021.75645

محمد حسین علیپور؛ محمد محسنی دهکلانی؛ علی اکبر ایزدی فرد


5. عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با سبک ‌زندگی اسلامی در بین دانش‌آموزان شهر شیراز

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 145-169

10.30497/rc.2017.2006

مریم مختاری؛ اصغر میرفردی؛ کوروش عیسایی خوش


6. بررسی فرهنگی- حقوقی زیان‌های معنوی ناشی از رسانه‌ها بر نهاد خانواده

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-33

10.30497/rc.2016.1813

خیرالله پروین؛ سید محمدمهدی خلیل‌زاده؛ علی‌اصغر فرج‌پور اصل مرندی


7. تبیین نوع نگرش مخاطب نسبت به محتوای رسانه دینی (صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)؛ مطالعه موردی: شهر اصفهان

دوره 21، شماره 45، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-88

10.30497/rc.2015.1661


8. تأثیرات رسانه‌ای شدن در ایجاد انگاره جدید از دین

دوره 21، شماره 46، بهار و تابستان 1393، صفحه 165-188

10.30497/rc.2014.1664

سیدمحمدمهدی موسوی مهر


9. بازپژوهی امکان و روایی انتشار اکاذیب از دیدگاه فقه امامیه

دوره 20، شماره 44، پاییز و زمستان 1392، صفحه 45-71

10.30497/rc.2014.1551

احسان علی‌اکبری بابوکانی؛ محمدحسن حائری یزدی؛ محمدتقی فخلعی


10. بررسی رابطة میزان استفاده از رسانه‌های ارتباطی (اینترنت، ماهواره و تلفن همراه) و گرایش دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا به حجاب

دوره 20، شماره 43، بهار و تابستان 1392، صفحه 43-65

10.30497/rc.2013.1502

منصور خوشخویی؛ محمد رضا یوسف زاده؛ پریسا آذریون


11. رسانه‌های جمعی و مسئولیت اجتماعی؛ مطالعۀ تطبیقی رویکرد اسلامی و غربی

دوره 18، شماره 39، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-34

10.30497/rc.2013.1312

ناصر باهنر؛ محمد رضا روحانی


12. نظریۀ مسئولیت اجتماعی؛ حلقۀ مفقودۀ استعارۀ سازمان به‌‌‌‌‌‌‌‌مثابه رسانه

دوره 18، شماره 39، بهار و تابستان 1390، صفحه 35-62

10.30497/rc.2013.1313

حسن دانایی‌‌‌‌‌‌‌‌فرد؛ حسین بابایی مجرد؛ محمد صفری


13. جایگاه رسانه و شبکه‌های اجتماعی در خیزش‌های انقلابی جهان عرب

دوره 17، 37-38، پاییز و زمستان 1389، صفحه 113-140

10.30497/rc.2011.1409

محمدرضا عشوری مقدم


14. گونه‌شناسی مخاطبان و وظایف رسانه‌ها؛ رویکردی اسلامی

دوره 16، 35-36، پاییز و زمستان 1388، صفحه 119-146

10.30497/rc.2010.1403

محمدحسین شاه‌آبادی


15. رسانه‌های کوچک

دوره 15، شماره 33، بهار و تابستان 1387، صفحه 147-168

10.30497/rc.2013.1372

مسعود کوثری


16. رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و معناشناسی بحران

دوره 14، شماره 31، بهار و تابستان 1386، صفحه 111-130

10.30497/rc.2007.1390

حسن بشیر