کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 5
1. تبیین و تحلیل سطوح ارتباطی قرآن کریم و ترسیم مدل ارتباطی آن به‌مثابه یک فرایند ارتباطی

دوره 27، شماره 58، پاییز و زمستان 1399، صفحه 117-160

10.30497/rc.2021.75638

جاسم دریس؛ علی حاجی خانی؛ سیدمجید امامی؛ نصرت نیلساز


2. هنجارهای مرتبط با پیامبران در سه کتاب مقدس

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 141-193

10.30497/rc.2019.2359

مهدی محسنیان راد؛ محمد هادی همایون


3. ترسیم صورت‌بندی تطورات گفتمانی گفت‌وگوهای قرآنی

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-79

10.30497/rc.2018.2261

عبدالکریم خیامی؛ عبدالکریم بهجت پور


4. جایگاه مفهوم قرآنی تذکر در رسانۀ دینی

دوره 15، شماره 34، پاییز و زمستان 1387، صفحه 99-127

10.30497/rc.2009.1397

امین اسلامی


5. دین و نظریه‌های تأثیر رسانه؛ کنکاشی در متون موثق اسلامی و نظریه‌های رسانه‌ای

دوره 15، شماره 33، بهار و تابستان 1387، صفحه 61-86

10.30497/rc.2013.1369

امیرعبدالرضا سپنجی؛ حسینعلی افخمی