1. آسیب‌شناسی سیاستگذاری مطبوعاتی در ایران بر اساس گفتمان رهبران انقلاب (تحلیل گفتمان بیانات امام خمینی (ره) و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره مطبوعات)

دوره 27، شماره 58، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-27

10.30497/rc.2021.75635

مصطفی انتظاری هروی؛ مجتبی مقصودی


2. گفتمان‌های غالب غربی‌ها در مورد اسلام/ مسلمانان: مطالعه موردی منتخبی از کاربران انگلیسی زبان فیس‌بوک

دوره 26، شماره 55، بهار و تابستان 1398، صفحه 173-218

10.30497/rc.2019.2532

سعید رضا عاملی؛ مریم رازانی


3. ترسیم صورت‌بندی تطورات گفتمانی گفت‌وگوهای قرآنی

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-79

10.30497/rc.2018.2261

عبدالکریم خیامی؛ عبدالکریم بهجت پور


4. ارتباطات میان‌فرهنگی و گفت‌وگوی بین ادیان:‌ مطالعه موردی «سه مؤسسه در انگلستان»

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 193-234

10.30497/rc.2018.2266

حسن بشیر؛ محمدحسین شعاعی شهرضا


5. نحوه بازنمایی شخصیت‌های سریال ستایش مبتنی بر گفتمان توحیدی

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 105-143

10.30497/rc.2017.2005

سعید رضا عاملی؛ طوبی کریمی


6. تعامل اجتماعی و هم‎گرایی فرهنگی مردم و روحانی خوانشی بینامتنی از سه فیلم دینی (زیر نور ماه، مارمولک، طلا و مس)

دوره 20، شماره 43، بهار و تابستان 1392، صفحه 129-166

10.30497/rc.2013.1505

مسعود کوثری؛ عباس عموری