«پسر آدم، دختر حوا»؛ نقدی درون‌گفتمانی بر فمینیسم لیبرال

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

«زنانگی»، نقطة تفاوت گرایش‌های گوناگون فمینیستی است. اینکه زنانگی اصالت بیولوژیک یا ذاتی دارد یا برساختة اجتماع است، محملی برای جدال فمینیست‌ها با هم است. فمینیست‌های لیبرال، زنانگی را غیراصیل می‌شمارند و آن را برساخته‌ای اجتماعی و در خدمت نظام سرمایه‌داری می‌دانند. در عوض فمینیسم رمانتیک زنانگی را مقوله‌ای ارزشمند تلقی می‌کند و آن را نه‌تنها نقطة ضعفی برای زنان نمی‌شمارد که درصدد است جهان را نیز زنانه کند. نوشتار حاضر بر آن است تا گفتمان‌های دو مکتب فمینیستی (لیبرال و رمانتیک) حاکم بر فیلم «پسر آدم، دختر حوا» را استخراج نماید. نتایج این تحلیل نشان می‌دهد که فیلم درعین‌حال که بر بستر نشانه‌های فمینیسم لیبرال ساخته شده است، ولی به نقد رمانتیکی آن نیز می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

“Adam’s Son, Eve’s Daughter”: An Intra-Discourse Criticism of Liberal Feminism

نویسندگان [English]

  • Hassan Bashir 1
  • Meysam Qomeishian 2

1 Associate Professor, Faculty of Islamic studies, Communication and Religion, ISU.

2 M.A. Student of Communication and Culture, ISU.

چکیده [English]

 
“Femininity” is a turning point in feminist approaches. One feminist controversy is whether femininity is biological or socially constructed. Liberal feminists consider it as non- essential, socially constructed and in the service of capitalism. Contrariwise, romantic feminism finds the status to be an asset and views it as not only a weak point but attempts to render the whole world feminine. This article has depicted these two discourses in the feature film “Adam’s Son, Eve’s Daughter”.
The result shows that though the movie is based on signs derived from liberal feminism, it simultaneously makes some criticism of romantic feminist nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • liberalism
  • liberal feminism
  • romantic feminism
  • femininity
  • Adam’s Son
  • Eve’s Daughter