مؤلفه‌های هویت دینی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

مفهوم «هویت دینی»، برخلاف مفاهیم «هویت اجتماعی» و «هویت ملی»، مفهومی نوپا و جدید است و متأسفانه علی‌رغم اهمیت فوق العادۀ آن، کمتر بدان پرداخته شده است. گرچه در این زمینه معدود مقالات و پژوهش‌هایی نوشته‌ شده است، اما اغلب این پژوهش‌ها بدون ارائۀ تعریفی از مفهوم «هویت دینی»، مستقیما به سراغ مبحث مؤلفه‌های «هویت دینی» رفته‌اند که این امر آثار موجود را از حیث نظری دچار کاستی و نقصان کرده است. مقالۀ حاضر تلاش دارد تا پس از ارائۀ تعریفی از مفهوم «هویت دینی»، به این پرسش پاسخ دهد که عناصر و مؤلفه‌های «هویت دینی» کدامند؟ مؤلفه‌های پیشنهادی «هویت دینی» در مقالۀ حاضر عبارتند از: 1. مؤلفۀ شناختی 2. مؤلفۀ عاطفی 3. مؤلفۀ اجتماعی 4. مؤلفۀ فرهنگی. پایان این مقاله، به تبیین مؤلفه‌های مذکور اختصاص یافته است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Religious Identity Components

نویسنده [English]

  • Mahmood Ra'oofi

چکیده [English]

 “Religious identity” is a new concept as compared to “social identity” and “national identity”, but despite its high significance, less time has been allocated to it. The few articles and researches dealing with the issue are lacking in a clear definition of the concept. Instead, they have directed their attention to the components of religious identity, a situation that has negatively affected the theoretical basis of those works. This article, on the contrary, tries to offer a definition of the subject prior to answering about its components. The proposed components are as follows: 1) epistemological components, 2) emotional components, 3) social components, 4) cultural components. These are explained in their own turn in the final section of the article.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • definition of identity
  • definitions of religion
  • Religious Identity
  • religious identity components