درآمدی بر فرهنگ مهدویت و عناصر آن

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد

چکیده

دین یکی از ارکان مهم فرهنگ‌ساز است که در طول تاریخ در ساختار و تکامل فرهنگ جوامع نقش مهمی ایفا نموده است. فرهنگ مهدویت می‌تواند به‌عنوان یکی از اصول مهم مذهب شیعه، در عرصه فرهنگی- اجتماعی جامعه شیعی- اسلامی مورد طرح و بسط قرار گیرد. این باور مترقی شیعه، آموزۀ دینی همه‌جانبه‌ای است که ظرفیت گسترده‌ای برای هدایت دینی- فرهنگی انسان معاصر دارد. امروزه مکاتب منحرف نوظهور در غرب مانند لیبرال- دموکراسی، جهانی‌سازی، دهکده جهانی، پست- مدرنیسم، پایان تاریخ و... تلاش دارند که همه امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان را در راستای تأمین اهداف استعماری خود، طراحی نمایند و امکانات مادی و سرمایه معنوی جامعه بشری را در جهت نیل به اهداف خود مصادره نمایند. فرهنگ مهدویت می‌تواند ضمن خنثی‌سازی تلاش‌های پیدا و پنهان ابرقدرت‌های نوین جهان، سعادت و تکامل همه آحاد بشر را در سراسر کره زمین در زیر پرچم توحید و برابری محقق سازد و زمینه تحقق وعده‌های تخلف‌ناپذیر الهی را فراهم نماید. این مقاله تلاش دارد که اصول علمی- عملی فرهنگ مترقی مهدویت، یعنی اندیشه و اعتقادات، ارزش‌ها، هنجارها و نماد‌های آن را در راستای اصول علمی شناخته‌شده فرهنگ، مورد طرح و بسط قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Introduction to Mahdaviat culture and its Element

نویسنده [English]

  • Kazem Azimi

چکیده [English]

Religion has been one of major culture-making pillars of societies throughout history. Among these, Mahdaviat culture as one of the most important Shiite principles can be elaborated in the socio-cultural arena of Islamic-Shiite societies, this is in fact a progressive Shiite belief and a comprehensive religious doctrine that has a high potential for guiding contemporary humanity. Today, the newly-emerged western schools such as liberal-democracy, globalization, global village, post-modernism, and the end of history are trying to organize the world's political, economic and cultural affairs in accordance with their own colonial objectives and exploit both material and spiritual possessions of the world in that direction. Mahdaviat culture has the potential to neutralize these and instead lead mankind towards perfection and bliss under the banner of monotheism and equality, thus actualizing the inviolable divine promises. The article has therefore attempted to elaborate both the theoretical and practical aspects of Mahdaviat culture by relying on its pertinent beliefs, values, norms and symbols in accordance with the recognized scientific principles of culture.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mahdaviat
  • cultures
  • beliefs
  • Values
  • Norms
  • symbols