دانش ارتباطات و چالش هویت

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 استادیار گروه انسان‌‌شناسی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

با گذشت بیش از نیم قرن از شروع مطالعات ارتباطی نوین، این دانش کماکان با چالش‌ها و مسائل هویتی روبه‌روست. چالش‌هایی که به‌دلیل سیالیت بسیار زیاد رشته در دوره‌های تاریخی مختلف در چارچوب‌ها و ادبیات متفاوتی بازتولید شده است. مطالعه نظام‌مند این چالش‌ها و فراهم آوردن چارچوب‌های نظری لازم برای پاسخ به آن‌ها اهمیتی حیاتی برای رشته ارتباطات دارد؛ درحالی‌که چنین چارچوب‌هایی هنوز شکل نگرفته و این سؤالات کمتر مورد توجه بوده است. مقاله حاضر پس از بررسی دقیق ضرورت‌های پرداختن به مسائل هویتی مربوط به رشته ارتباطات و نیز دشواری‌های چنین تحلیل‌هایی، دو موضوع تمامیت‌خواهی علمی به معنای گستردگی بیش از اندازه حوزه موضوعی ارتباطات- و رشد رشته مختصات رشد فزاینده رشته و تبعات آن- را به‌عنوان موضوعات محوری هویتی برای رشته ارتباطات مورد بحث قرار می‌دهد. نهایتاً تاریخ‌نگاری دانش ارتباطات (به‌عنوان یکی از اجزای اصلی هویت هر رشته دانشگاهی) مورد تمرکز قرار گرفته و جریان‌های اصلی آن مشخص می‌گردد. دستاورد این مطالعه، مورد توجه قرار گرفتن هویت ارتباطات به‌عنوان یک رشته دانشگاهی و روشن شدن مسائل اساسی هویتی چالش‌برانگیز آن است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Communication Science and Identity

نویسندگان [English]

  • ebrahim Fayyaz 1
  • Mahdi Yousefi 2

چکیده [English]

After more than half a century of modern communication studies, this science is still facing identity challenges, the ones reproduced in a variety of forms due to the fluidity of the discipline in different historical phases. In the absence of necessary frameworks, a systematic study of these challenges for the purpose of providing the theoretical frameworks together with their answers is of a vital importance. This article first expounds on the necessity of dealing with these identity challenges and the subsequent difficulties of such types of analysis. It then discusses the extreme expansion of communication issue and its consequences as a pivotal identity challenge in the field, finally, the communication historiography, as one of the major parts of an academic discipline's identity is focused upon and its major trends are explained.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication disciplinary identity
  • communication as a discipline
  • communication science historiography
  • expansion of communication discipline